MEDIA & PENCAPAIAN

SIARAN LANGSUNG DI IKIM & TV HIJRAH TENTANG KEUSAHAWANA DAN

KERJAYA PERANCANG KEWANGAN ISLAM

 

 

PAPAN IKLAN TAKAFUL IKHLAS

 

WALL OF FAMEĀ  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 

KERATAN AKHBAR TENTANG KERJAYA