INSURAN KONVENSIONAL

INSURAN KONVENSIONAL adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah di atas faktor yang telah dinyatakan, maka pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh waris juga jatuh sebagai harta tidak patuh syariah.
Lebih malang, ejen-ejen insurans ini ada juga dari kalangan Islam!
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 telah memutuskan bahawa insurans nyawa adalah haram

Sumber : https://www.majalahlabur.com/…/hukum-waris-menggunakan…/

#UsrahAssociatesPLt
#menyambungperjuangannabimuhammadsaw
#ThisisUA_MEGAAgency
#LetsSelawatTogether

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *