Perkongsian Ilmu Berkaitan Takaful Di Universiti Utara Malaysia

Perkongsian ilmu berkaitan Takaful di sampaikan oleh Perunding Kewangan Ikhlas Usrah Associates Melaka atas undangan oleh Dr Azizah , Prof Madya Dr Rashidah dan Puan Norliza. Kerjaya sebagai Perunding Kewangan Islam bukan lagi dianggap sebagai satu kerjaya biasa. Kini ia juga menjadi kerjaya terbaik untuk para siswa dan siswi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *