==ROAD TO SUCCESS==

Monitoring sistem oleh Leaders-leader Usrah Associate.
Kami di sini menggunakan satu sistem yang ditunjangi oleh leaders-leader yang berpengalaman hampir 20 tahun di industri Takaful.
Kami hanya focus kepada bidang rundingan Takaful di mana perkhidmatan consultant secara percuma mengikut sillibus IFP iatu Islamic Financial Plan untuk memastikan para wakil Usrah Associate menjadi perunding yang profesional dan berintegriti.
Jadi, Leaders di sini diberikan jadual training yang sistematik berkala dan berjadual untuk memastikan ilmu yang mencukup dan mampan ketika berhadapan dengan pelanggan.
Aktiviti minggu ini & Post mortem santai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *